Документ від 09.02.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

09.02.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
09.02.2018
 
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 05.08.2016 №151 „Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг»

Загальна інформація про регуляторний акт

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 05.08.2016 №151 „Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг».

Інформація про виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ економіки виконавчого комітету.

Інформація про тип відстеження

Повторне.

Цілі регуляторного акту, що були визначені на момент його прийняття

Основними цілями розробки та прийняття даного регуляторного акта є:

-приведення у відповідність режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м.Вараш;

-визначення порядку подання документів при встановленні режиму роботи та термінів отримання суб’єктами господарювання відповідного рішення;

-дотримання правил торговельної діяльності та торговельного обслуговування, норм та вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг;

-забезпечення захисту населення від шкідливого впливу шуму, що створюється під час роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, в нічний час;

-вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження

09.02.2017 р.- 09.02.2018 р.

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів обстеження.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження були визначені такі статистичні показники:

1. Кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету за погодженням режиму роботи об’єктів,осіб.

2. Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо встановлення за заявою власника зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

3. Кількість скасованих рішень в результаті порушення вимог даного Положення.

4. Кількість порушень громадського порядку та тиші в місцях розташування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства з цілодобовим або подовженим режимом роботи в порядку застосування ст.182 КУпАП (за даними міського відділу поліції).

Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності:

1.Кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету за погодженням режиму роботи об’єктів,осіб.

5

2.Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо встановлення за заявою власника зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

3

3.Кількість скасованих рішень в результаті порушення вимог даного Положення.

-

4.Кількість порушень громадського порядку та тиші в місцях розташування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства з цілодобовим або подовженим режимом роботи в порядку застосування ст.182 КУпАП (за даними міського відділу поліції).

2

Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Повторне відстеження результативності на підставі вище вказаних методів, даних та показників результативності дає змогу оцінити ефективність правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання та досягнення визначених цілей, відповідно до вимог Положення про Порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Міський голова                                                                С.Анощенко

 

Звіт про відстеження підготував: заступник начальника відділу                          Р.Ляскун.

Відповідає вимогам Методики (постанова КМУ від 11.03.2004 №308)

Головний спеціаліст відділу економіки                        А.Дмитрук.Вкладення: