Документ № 1599 від 25.09.2014 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання
(Сорок шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2014 №1599
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна»

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст.25, ч.2 ст.42, п.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №228 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна» такі зміни:

1.1.Доповнити Розділ ІVПоложення пунктом 4.16 такого змісту: «Зміна   використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням, яке передано в оренду, у разі, якщо діяльність орендаря є збитковою (при наданні всіх підтверджуючих документів, з врахуванням надходження орендної плати у міський бюджет та орендодавцю)   проводиться   за розглядом звернення заявника (орендаря) з прийняттям відповідного рішення міською радою»;

1.2. У п.3.3 Розділу ІІІ слова «у газеті «Вісті та» - виключити;

1.3. Розділ ІІІ доповнити п.3.7.1 такого змісту: «Оплата публікації оголошення, що стосується оренди, здійснюється заявником (потенційним орендарем) за виставленими розрахунками відповідних ЗМІ, після повідомлення його про погодження комісії з проведення конкурсу на право оренди комунального майна, укладення з ним договору оренди»;

1.4. По тексту даного рішення надалі всі слова у всіх відмінках: «газета «Вісті», замінити словами: «друковані засоби масової інформації» у відповідних відмінках.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю. Кравця.

Секретар міської ради                                                                       І. Куц